Choď na obsah Choď na menu
 


Boccia - to je šport pre nás! - 2007

Realizáciu projektu pod názvom „Boccia – to je šport pre nás!“ zameraného na športové aktivity ťažko telesne postihnutých ľudí podporilo mesto Žilina v rámci grantového systému pre rok 2007 sumou 40 000,- Sk.

Prínosom projektu bolo:

  • vytvorenie nových možností trávenia voľného času prostredníctvom paraolympijskej športovej hry boccia pre obyvateľov mesta, ktorí sa pohybujú na mechanických alebo elektrických vozíkoch a nemajú v porovnaní s obyvateľmi bez postihnutia dostatok príležitostí na športové vyžitie;
  • podchytenie športových talentov z radov osôb s telesným postihnutím;
  • spropagovanie a reprezentácia mesta Žilina hráčmi Klubu Farfalletta na celoslovenských turnajoch v boccii organizovaných Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov

Klub OMD Farfalletta Žilina mohol vďaka grantovej dotácii zakúpiť základné športové potreby a zorganizovať v období od 1. 6. 2007 - 30. 11. 2007 za pomoci dobrovoľníkov zo Združenia saleziánskej mládeže DOMKA Žilina 16 tréningových stretnutí hry boccia pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím.

Projekt tak pomohol odstraňovať aj medziľudské bariéry a umožnil účastníkom plnohodnotnejšie sa integrovať do spoločenského života. 

1_.jpg

 2.jpg

3.jpg

4.jpg