V súťaži Cestujeme dejinami boccie najlepšie obstál tím Hemendex