Ďakujeme našej hlavnej koordinátorke Ľubke a animátorke Evke