Ruské kolky sú momentálne v réžii Ľubky Škvarnovej