Pri kolkoch sa prejavili aj naše maminy - Stanka Fridrichová