Hoci počasie nebolo práve ukážkové, brali sme to s úsmevom